သင့္ကိုသင္ဘယ္လုိလူမ်ိဳးလဲဆုိတာ ေသခ်ာသိပါသလား။ သင္ဟာ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဖန္တီးေပးနုိင္သူလား။ ဆုိးက်ိဳးေတြ ယူေဆာင္လာတဲ့သူလား။ တကယ္ေတာ့ လူတုိင္းဟာကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းစြာေျပာင္းလဲေပးတတ္သူေတြပဲ ျဖစ္သင့္တာေပ့ါ။

ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာဆုိမယ္

Source: Daily Vibe

သင့္မိသားစုကိုျဖစ္ေစ၊ သင့္လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ အေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုျဖစ္ေစ သင္ဟာ တတ္နုိင္သေလာက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတဲ့စကားေတြ ေျပာေပးသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္လုိက္တဲ့အျပဳအမူအေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးခ်ီးမြမ္းစကားေတြ ေျပာတတ္ပါေစ။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ေန႔ရက္ေတြကုိ ပိုင္ဆုိင္လာပါလိမ့္မယ္။

အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ

Source: The Beaverton

ကုိယ့္သားသမီး၊ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းေတြဟာ သင့္ရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ေရႊလုိတန္ဖုိးထားတတ္ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့အလုပ္ေတြကို သင့္အေနနဲ႔ဘာမွမဟုတ္သလုိ လ်စ္လ်ဴရွဴလုိက္တာမ်ိဳးမျပဳပဲ တတ္နုိင္သေလာက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးလုိက္ပါ။ သင့္ပတ္၀နး္က်င္ဟာ ေပ်ာ္စရာ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ျပည့္ေနပါလိမ့္မယ္။

ေႏြးေထြးစြာခ်စ္ခင္ၾကင္နာပါ

Source: Golfweek

ကုိယ့္ထက္ႀကီးသူကိုျဖစ္ေစ၊ ငယ္သူကုိျဖစ္ေစ ဘယ္ေသာအခါမွ ေအးစက္စြာဥေပကၡာမျပဳမိပါေစနဲ႔။ လူ သားေတြ လုိအပ္ေနတာ ေမတၱာတရားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ပတ္၀နး္က်င္ကုိ သင္တတ္စြမ္းသေလာက္ေႏြးေထြးစြာ ဂရုစုိက္ေပးရံုမွ်နွင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ တူညီတဲ့ေမတၱာတရားေတြကို ျပန္လည္ရရွိခံစားနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။