သင္ဟာ ကားကုိ ေန႔ေရာညပါေမာင္းနွင္ေနရသူတစ္ေယာက္လား။ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ကားရဲ႕သန္႔ရွင္းေရးကို အၿမဲဂရုျပဳသူတစ္ဦးလား။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ပါေစ၊ ကားတစ္စီးရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ စတီတီယာတုိင္ကုိ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။

သန္႔ရွင္းေရးကပထမ

Source: Car From Japan

ဘယ္ေလာက္ပဲအလုပ္မ်ားသူျဖစ္ပါေစ၊ ကားစတီတီယာတိုင္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းေရးကို အၿမဲျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ စတီတီယာတုိင္ရဲ႕ မ်က္နွာျပင္၊ ေခြနဲ႔ အၾကားအလပ္ေတြ မက်န္သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းမလဲ

Source: dhgate.com

ကားစတီတီယာတိုင္ကုိ နွစ္သက္ရာ၊ သင့္ေတာ္ရာ အစြပ္ စြပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ အစြပ္က ဖုန္မႈန္႔ေတြကာကြယ္ေပးတဲ့အျပင္ လက္ကထြက္တဲ့ ေခၽြးအဆီရဲ႕မသန္႔ရွင္းမႈကုိလည္း သက္သာေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္။

က်န္းမာေရးနဲ႔ဆက္စပ္ေနသလား

Source: Popular Science

ကားစတီရီယာရင္ရဲ႕ မသန္႔ရွင္းမႈဟာ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာေရးနဲ႔ တုိက္ရုိက္သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ကားေမာင္းေနတဲ့ သင့္လက္ေတြဟာ နွာေခါင္းနဲ႔ပါးစပ္ဆီ မသြားဘဲမေနနုိင္ပါဘူး။ ဒီအခါမွာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကုိ ဆိုးရြားစြာအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။