ပုရိသတို႔အႀကိဳက္ ထူးဆန္းတဲ့ ေပ်ာ္စရာပြဲေလးကို အေဝးႀကီးသြားစရာမလုိပဲ အိမ္မွာပဲ က်င္းပလုိ႔ရပါတယ္။ ပုရိသဆုိေပမယ့္ ခ်စ္သူမိန္းကေလးေတြလည္း အႀကိဳက္ေတြ႕ေစႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝိုင္အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာနဲ႔ ေပ်ာ္စရာပါတီပြဲေလးတစ္ခုကုိ ဆင္ႏႊဲလိုက္ၾကရေအာင္။

White Wine

Source : VinePair

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရာင္အဆင္းမပါတဲ့ ဝိုင္အမ်ဳိဳးအစားတစ္ခုပါ။ စပ်စ္သီးအစိမ္းႏွင့္ အဝါမ်ားကို အေျခခံၿပီး ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ White Wine မ်ားကေတာ့ အဝါေဖ်ာ့ဖ်ာ့အဆင္းရွိၾကသည္။

Rose Wine

Source: The Manual

နွစ္ခ်ိဳ႕ထားတဲ့ ဝိုင္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ကာ အနီေရာင္အဆင္းရွိၿပီး အရသာအထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ Rose Wine မ်ားကေတာ့ ပန္းေရာင္အဆင္းရွိၾကပါတယ္။

Fruit Wine

Source: brewingexperience.com

ပန္းသီး၊ ဘယ္ရီသီး၊ စတဲ့အသီးမ်ား ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Wine တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး Country Wine ဟုလည္း ေခၚတတ္ၾကပါတယ္။

Mead

Source: Baltic Review

အရသာအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ပ်ားရည္ဝိုင္ၿဖစ္ပါတယ္။ Honey Wine ဟုလည္း ေခၚၾကၿပီး ပ်ားရည္၊ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ တေဆးတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။