လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားဟာ သူတို႔ရဲ႕ လူေနမႈစရိုက္နဲ႔ ဘဝေတြကို ထင္ဟပ္ေနေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ေနဟန္ထားကိုလည္း သတိျပဳေနထိုင္မွသာ ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝကို တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္မွာ အမွန္ပါပဲ။

ခႏၶာကိုယ္အေနအထားကို ျပဳျပင္ပါ

Source: Medical News Today

ကိုယ့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားကို စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မေနဘူးဆိုရင္ ျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္လိုပံုစံေျပာင္းလဲမလဲဆုိတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားကိုလည္း ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိေစတဲ့ အေနအထားေရာက္ေအာင္ေျပာင္းပါ။

ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ပံုစံဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။

Source: blog.goldenkey.org

ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ပံုစံဆိုတာမ်ိဳးကို ဘယ္လိုက်င့္ယူၾကမလဲ။ ထိုင္မယ္ဆိုရင္လည္း ခါးကိုမတ္မတ္ထိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ရင္ကိုဖြင့္ ေမးကုိၿမွင့္ထားပါ။ စကားေျပာတဲ့အခါမွာလည္း ဗလံုးဗေထြး မပြင့္တပြင့္ မလုပ္ပါနဲ႔။ လိုခ်င္တာကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေလးေလးစားစား ေျပာျပလိုက္ပါ။ လံုေလာက္တဲ့ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

ခႏၶာကုိယ္အေနအထားက အလုပ္အတြက္ အရမ္းအေရးပါပါတယ္။

Source: thrivetrm.com

တကယ္ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အေနအထား ယံုၾကည္မႈရွိသူ၊ စမတ္က်သူေတြဟာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႕ ဘဝတိုးတက္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားကိုလည္း ယံုၾကည္မႈရွိသူအျဖစ္ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ အထူးသတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Featured Image Source: blog.goldenkey.org