လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးထဲကို ၀င္ဆံ့နုိင္ဖုိ႔အတြက္က ကိုယ့္မွာအရည္အခ်င္းေတြရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြျဖစ္မလဲ။ လူသားဆန္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

စာနာတတ္ျခင္း

Source: Anaheim Lighthouse

ကိုယ္ဘ၀တုိးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ သူတပါးကုိဖိနင္းၿပီး တက္ရမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာလူသားမဆန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပါပဲ။ တပါးသူရဲ႕အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြကို စာနာေပးတတ္ၿပီး တတ္နိုင္သေလာက္ ကူညီေပးနိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကုိ ေမြးျမဴသင့္ပါတယ္။

ၾကင္နာတတ္ျခင္း

Source: Medium

ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့လူေတြကို ကိုယ္တတ္နိုင္သေလာက္ ၾကင္နာျခင္းေတြ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါ။ ကုိယ့္အေပၚေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ဘက္ကအေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားဆန္တဲ့ဘ၀ႀကီးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္လုိက္ပါ။

မွ်ေ၀ခံစားတတ္ျခင္း

Source: Norbert Biedrzycki

မိသားစု၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ကိုယ့္ကမာၻေလးမွာ ေမတၱာတရားေတြနဲ႕ ျပည့္လွ်ံေနပါေစ။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ၀မ္းနည္းမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုိ အတူတကြမွ်ေ၀ခံစားၿပီး လွပတဲ့ေလာကကို ဖန္တီးလုိက္ပါ။

နားလည္ေပးနုိုင္ျခင္း

Source: parenttoolkit.com

တဖက္သားက ကိုယ့္အေပၚမွာ မည္သုိ႔ျပဳမူသည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ဘက္က အၿမဲနားလည္ေပးျခင္းျဖင့္ တဖက္သားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံယူလုိက္ပါ။ သူ႔ရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈေတြ၊ လိုအပ္မႈေတြအေပၚမွာ အျပစ္မျမင္ဘဲ အခ်ိန္တိုင္းနားလည္ေပးျခင္းဟာ ခက္ခဲတဲ့စိတ္ထားတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ိန္မွ ာကိုယ္ေရာ၊ သူေရာစိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိေစနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။