သင့္ကို ဖက္႐ွင္က်ေအာင္ ကူညီေပးတာကေတာ့ အဝတ္အစားဒီဇိုင္းေတြျဖစ္ၿပီး ဆံပင္စတိုင္လ္ကေတာ့ သင့္ကိုစတိုင္လ္က်ၿပီး ၾကည့္ေကာင္းေစပါတယ္။ အက်ႌစတိုင္လ္က ကိုယ္နဲ႔ မလိုက္ဖက္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးေျပာင္းဝတ္လို႔ရေပမယ့္ ဆံပင္စတိုင္လ္က သင္နဲ႔မလိုက္ဖက္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သံုးလ ေလးလၾကာမွ ပံုစံထပ္ေျပာင္းရတာပါ။

ဆံပင္မ႐ွည္မခ်င္းကေတာ့ မွန္ၾကည့္တိုင္း စိတ္ညစ္ေနရမွာပါပဲ။

သင့္မ်က္ႏွာက ဘဲဥပံုလား၊ အဝိုင္းပံုလား၊ ႀတိဂံပံုလား။ ကိုယ့္မ်က္ႏွာက်နဲ႔ လိုက္ဖက္ေအာင္ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲဆိုတာကို အတူတူေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

ဘဲဥပံုမ်က္ႏွာက်

ဘဲဥပံုမ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ကေတာ့ ကမာၻမွာ ကံအေကာင္းဆံုးလူသားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္နဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္ေကကေတာ့ ဦးေခါင္းေဘးႏွစ္ဖက္နဲ႔ အေနာက္ဘက္ကို တိုတိုကပ္ကပ္ေလးညွပ္ၿပီးေတာ့ အလယ္က ဆံပင္ကိုေတာ့ ခပ္႐ွည္႐ွည္ေလးညွပ္ေပးပါ။

ဘဲဥပံု မ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ဆံပင္စတိုင္လ္မ်ား

စတုရန္းပံု မ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္

စတုရန္းပံု မ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ေတြကေတာ့ ေမး႐ိုးေပၚတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမး႐ိုးေပၚတဲ့ တိုတိုကပ္ကပ္ဆံပင္စတိုင္လ္ေတြနဲ႔ အလိုက္ဖက္ဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။

စတုရန္းပံု မ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ဆံပင္စတိုင္လ္မ်ား

ေလးေထာင့္က်က် မ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္

ေလးေထာင့္က်က် မ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ေတြကေတာ့ ဘဲဥပံုနဲ႔ စတုရန္းပံုၾကားထဲက မ်က္ႏွာက်ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္က မ်က္ႏွာ႐ွည္တဲ့ပံုေပါက္တာေၾကာင့္ ဦးေခါင္းေဘးႏွစ္ဖက္က အရမ္းတိုေနလို႔မရပါဘူး။

ေလးေထာင့္က်က် မ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္ေကမ်ား

မ်က္ႏွာဝိုင္းတဲ့သူမ်ား

မ်က္ႏွာဝိုင္းတဲ့သူေတြကေတာ့ ေမး႐ိုးနဲ႔ပါး႐ိုးတို႔ မေပၚတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေမး႐ိုးေပၚေစမယ့္ ဆံပင္စတိုင္လ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ညွပ္သင့္ပါတယ္။

မ်က္ႏွာဝုိင္းတဲ့သူမ်ားနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္စတိုင္လ္

စိန္ပံုစံ မ်က္ႏွာက်ပိုင္႐ွင္မ်ား

ဒီမ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ေတြကေတာ့ ေမး႐ိုးနဲ႔ မ်က္ခံုး႐ိုးေတြက က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ပါး႐ိုးက်ယ္ျပန္႔တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆံပင္အ႐ွည္ထားမယ္ဆိုရင္လည္း နားရြက္ေနာက္ကို သိမ္းထားေပးလိုက္ပါ။ ဆံပင္တိုတိုညွပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ဦးေခါင္းေဘးႏွစ္ဖက္က တိုကပ္ေနေအာင္မညွပ္သင့္ပါဘူး။

စိန္ပုံစံမ်က္ႏွာက်နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္စတိုင္လ္မ်ား

အသည္းပံု မ်က္ႏွာက်ပိုင္႐ွင္မ်ား

အသည္းပံုမ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ေတြကေတာ့ နဖူးျပင္က်ယ္ၿပီး ေမး႐ိုးခြ်န္တဲ့သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဘးဘက္သုိ႔ ၿဖီးထားတဲ့ဆံပင္ေက၊ ဒါမွမဟုတ္ အေနာက္ဘက္သို႔ လွန္ၿဖီးထားတဲ့ဆံပင္ေကတို႔နဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။

အသည္းပံုမ်က္ႏွာက်ပိုင္႐ွင္နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္ေကမ်ား

ႀတိဂံပံုမ်က္ႏွာက်ပိုင္႐ွင္မ်ား

ႀတိဂံပံုမ်က္ႏွာပိုင္႐ွင္ေတြကေတာ့ နဖူးျပင္က်ဥ္းၿပီး ေမး႐ိုးႀကီးတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႀတိဂံပံုမ်က္ႏွာက်နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္ေကမ်ား

အခုဆိုရင္ ကြီးတို႔လည္း ကိုယ့္မ်က္ႏွာက်နဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္စတိုင္လ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကၿပီေပါ့ေနာ္။

Source: Fashionbeans.com