ဘဝမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ေန႔ရက္တိုင္းလိုလို စိတ္ဓာတ္က်ေနရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ၿမွင့္တင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုအခ်က္မ်ားမ်ားစားစားေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ကိုယ့္ရဲ႕ အက်င့္ေတြကို ၿပဳၿပင္ပါ

Source: Michael H Smith

တကယ္လို႔ သင္ဟာ သင့္စိတ္ထဲမွာ ရွိေနတာေတြ၊ ကိုယ္ထင္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ပါးစပ္က ထုတ္ေဖာ္ေၿပာေလ့မရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ကစၿပီး အဲဒီအက်င့္ကို ေၿပာင္းလဲလိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာ

ေလ့လာမႈေတြအရေတာ့  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာဆိုတတ္သူေတြဟာ ၿမံဳစိစိလုပ္ေနသူေတြထက္ ပိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း၊ ပိုၿပီးက်န္းမာေၾကာင္း၊ တၿခားသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပါ ပိုၿပီးေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားရၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေနပါ

Source: Uniful Design

ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လိုခ်င္တယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေန႔ရက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေန႔ကစၿပီး ကိုယ္ရင္ထဲမွာရွိသမွ်ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုပါ။ ရင္ထဲမွာ သိမ္းမထားဘဲ ကိုယ္ၿဖစ္ခ်င္တာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေနထိုင္ၿပဳမူေၿပာဆိုဖို႔ ေလ့က်င့္ယူပါ။