တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ၿပႆနာေတြၾကားထဲမွာ ေနရတာ အဆင္မေၿပဘဲ စိတ္ဖိစီးမႈေတြၿဖစ္လာၿပီလား။ ၿပႆနာေတြ အေထြးလိုက္ၾကီးထဲမွာ ကိုယ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနရသူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဘဝကို ၿဖတ္သန္းရတဲ႔ေနရာမွာ အခ်ိန္တိုင္း စိတ္ရွဳပ္ေနရမွာပါ။ ဒီလို ၿပႆနာေတြထဲကေန ဘယ္လို ရုန္းထြက္ၾကမလဲ။

ၿပႆနာေတြကို ေရွာင္ေၿပးဖို႔ မစဥ္းစားပါနဲ႔

Source: http://www.achieveprocessexcellence.com/

ၿပႆနာေတြကို ရင္မဆိုင္ဘဲ ထြက္ေၿပးတိမ္းေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာ နည္းလမ္းမွန္ အေၿဖမွန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ ၿပႆနာတစ္ခုဆီက ထြက္ေၿပးတိမ္းေရွာင္ႏိုင္ခဲ႔တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ၿပႆနာေတြနဲ႔ သင္ၾကံဳေတြ႔ေနရဦးမွာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ၿပႆနာေတြကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ပါ။ ၿပႆနာေတြရဲ႕ ရင္းၿမစ္ကို ေသခ်ာရွာပါ

လက္ေတြ႕က်က် ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ပါ

Source: https://innovateuk.blog.gov.uk/

ၿပႆနာတစ္ခုေပၚလာတဲ႔အခါမွာ ေၿဖရွင္းဖို႔အတြက္ လက္ေတြ႔က်က် ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ဖို႔ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အထက္ကေၿပာခဲ့သလို ၿပႆနာရဲ႕ ရင္းၿမစ္ကို ရွာေတြ႔ၿပီဆိုရင္ေတာ့ လက္ေတြ႔က်တဲ႔ အၿဖစ္ႏိုင္ဆံုး အေၿဖကို ရွာရမွာပါ။ မၿဖစ္ႏိုင္တာေတြကို ေလွ်ာက္ေတြးမေနပါနဲ႔။ ၿပႆနာကို ဘယ္လိုေၿဖရွင္းရမယ္ဆုိတာ သင္ကိုယ္တိုင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိပါတယ္။

အမွားေတြကို ခ်က္ခ်င္း ၿပင္ဆင္ပါ

Source: https://awpnetwork.files.wordpress.com/

ၿပႆနာၿဖစ္တယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ အမွားကို လုပ္ခဲ႔လို႔ပါ။ ကိုယ္လုပ္ခဲ႔တဲ႔ အမွားေၾကာင့္ ၿဖစ္ရတဲ႔ ၿပႆနာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ အဲဒီအမွားကုိ အခ်ိန္မီ ၿပင္ဆင္ရပါမယ္။ အခ်ိန္မီဆိုတာ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေၿပာတာပါ။ လူ႔ဘဝမွာ အမွားကို ၿပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္မမီေတာ့ဘူးဆိုတာ မရွိပါဘူး။ အမွားေတြကို ခ်က္ခ်င္းၿပင္ဆင္ပါ။

ဆံုးရွံဳးမႈေတြထဲက သင္ခန္းစာယူပါ

Source: http://i2.cdn.turner.com/g

ၿပႆနာေတြ အမွားေတြ ေတြ႕ၾကံဳၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္လိုေၿဖရွင္းနိုင္ပါေစ၊ ဘယ္လိုပဲ အမွားေတြ ၿပင္ဆင္လိုက္ပါေစ ဆံုးရွံဳးမႈကေတာ့ ၾကံဳရစၿမဲပါပဲ။ ဆံုးရွံဳးမႈ မ်ားတာနဲ႔ နည္းတာပဲ ကြာပါတယ္။ ဆံုးရံွဳးရၿပီဆိုမွေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ေပးလိုက္ရတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆံုးရွံဳးမႈေတြကတဆင့္ ေနာက္ၿပႆနာေတြ၊ အမွားေတြ ထပ္မၾကံဳေအာင္ သင္ခန္းစာယူပါ။