အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲပံုမမွန္ကန္တဲ့အခါမွာ က်န္းမာေရးၿပႆနာေတြ ၾကံဳလာရႏိုင္ပါတယ္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းေတြအသံုးၿပဳပံု လြဲမွားေနတာေတြေၾကာင့္ ဇက္ေၾကာေတြတက္တာ၊ မ်က္လံုးေတြကိုက္တာေတြ ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကေလးေတြကို ၿပဳၿပင္လိုက္ပါ။

ကြန္ပ်ဴတာကို မ်က္စိနဲ႔တစ္တန္းတည္းထားႀကည့္ပါ

Source: Lifewire.com

ကြန္ပ်ဴတာကုိၾကည့္တဲ့အခါမွာ ငံု႔ၾကည့္တာမ်ိဳး၊ ေမာ့ၾကည့္ေနရတာမ်ိဳး စတဲ့အၿပဳအမူေတြကို ေရွာင္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တီဗီစတာေတြကို အသံုးၿပဳတဲ့အခါမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ဒါမွမဟုတ္ တီဗီမ်က္ႏွာၿပင္ကို မ်က္စိနဲ႔တစ္တန္းတည္းထားၿပီးၾကည့္တာက ပံုစံအမွန္ပါ။

ဖုန္းကို မၾကာခဏငံု႔ငံု႔ၾကည့္ေနတာေတြ ေရွာင္ပါ

Source: Pcworld.com

ခုေနာက္ပိုင္း လူေတြက ေန႔ေန႔ညည ဖုန္းကိုပဲၾကည့္ေနၾကတာပါ။ တခ်ိဳ႕ဆို လမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊ ကားေမာင္းရင္း ေနာက္ဆံုး အစည္းအေဝးခန္းထဲမွာေတာင္ အလုပ္မွာအာရံုမရွိဘဲ ဖုန္းကိုခ်ည္းၾကည့္ေနၾကတာပါ။ ဒါေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္မႈရွိသလို က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလိုအၿပဳအမူေတြကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

လပ္ေတာ့ပ္သံုးရင္လည္း အေနအထားမွန္ဖို႔ လိုပါတယ္

Source: Tapintoyourlife.com

လပ္ေတာ့ပ္သံုးရင္လည္း အေနအထားမွန္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လပ္ေတာ့ပ္အသံုးၿပဳခ်ိန္မွာ ေနထိုင္တဲ့ပံုစံမမွန္တဲ့အခါမွာ ခါးကိုက္တာ ဇက္ေၾကာတက္တာေတြပါ ၿဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္အထက္က အခ်က္ကေလးေတြကို သတိထားၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အဆင္ေၿပေအာင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းေတြကို အသံုးၿပဳၾကပါလို႔ အႀကံေပးပါရေစ။