ဘယ္သူမဆို လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ ႔အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းေတြ ရံုးခန္းထဲမွာမေပ်ာ္ပိုက္ေတာ့ဘူးလား။ ဒီအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး သင္ဟာလူမုန္းမ်ားတဲ့ အထက္လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီလားဆုိတာ သိနုိင္ပါတယ္။

ကုိယ္လာမွေျပာလက္စ စကားမ်ားရပ္သြားျခင္း

Source: Shutterstock

စည္းကမ္းႀကီးတဲ့ အထက္လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ လိုတာထက္ပိုသြားရင္ေတာ့ ကုိယ့္လက္ေအာက္၀န္ထမ္းေတြက အေနခက္ၿပီး ၾကာရင္ သင္ဟာသူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္စရာလူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။

ေက်ာက္ရုပ္ႀကီးေတြလို အလုပ္လုပ္ေနျခင္း

Source: Shutterstock

အလုပ္ႀကိဳးစားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္မွာ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ တပည့္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ျမင္မွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ သတိထားရမယ့္အခ်က္ပါပဲ။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့မေျပာျခင္း

Source: Shutterstock

အစည္းအေ၀းေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အိုင္ဒီယာေတြ၊ အယူအဆေတြကို ေမးျမန္းတဲ့အခါ မ၀ံ့မရဲေျပာဆိုေနတာေတြ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမေျပာရဲတာေတြ ျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ ဂရုျပဳသင့္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာမ်ား လူၾကားထဲအေျပာခံရမလဲဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေၾကာက္ေနတာျဖစ္နုိင္ပါတယ္။