တက္တူးထိုးထားတဲ့သူတစ္ေယာက္က အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိဖို႔ ခက္ခဲျခင္း၊ ရ႐ွိပါကလည္း အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူအခြင့္အေရး မရဘူးလို႔ ထင္ပါသလား။ ေ႐ွးယခင္တုန္းကေတာ့ ဒီလိုအယူအဆေတြ ႐ွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ တက္တူးေတြ ထိုးထားလို႔ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းေကာင္းမရခဲ့သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိလာၾကၿပီး တက္တူးထိုးျခင္းက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အေသြးကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ တျဖည္းျဖည္းလက္ခံလာၾကပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ေနသူမ်ား တက္တူးထိုးလာၾက

ေ႐ွးယခင္တုန္းကေတာ့ တက္တူးထိုးတဲ့သူေတြဆိုတာ ေထာာင္ထြက္ေတြ၊ လူဆိုးဂိုဏ္းဝင္ေတြပဲ ထိုးၾကတယ္လို႔ တရားေသသတ္မွတ္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံလိုက္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ လူတန္းစားမေရြး အသက္ႀကီး ငယ္မေရြး တက္တူးထိုးလာၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြေရာ၊ အဆိုေတာ္၊ မင္းသားေတြပါမက်န္ တက္တူးထိုးၾကပါတယ္။

အလုပ္႐ွင္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ၿဗိတိန္လႈမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ တက္တူးနဲ႔အလုပ္အကိုင္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အခ်ိဳ႕အလုပ္႐ွင္မ်ားက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တက္တူးထိုးထားေသာ္လည္း အျခားတက္တူးထိုးေသာ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမူ အေကာင္းျမင္စိတ္မ႐ွိၾကဘူးလို႔ ေလ့လာေတြ႔႐ွိခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ကေတာ့ သိသာထင္႐ွားတဲ့တက္တူးအႀကီးႀကီးေတြကကုမၸဏီရဲ႕ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်႐ွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီထင္ျမင္ခ်က္က မွ်တမႈ႐ွိရဲ႕လား။

Source: Fadetoblank.com.au

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင္က သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ ပံုရိပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္က Customers ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ ပိုမ်ားတာေၾကာင့္ အလုပ္႐ွင္ေတြက အလုပ္ခန္႔တဲ့အခါ ဒီအခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္က Customers ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံစရာမလိုတဲ့သူ၊ ဥပမာ စားဖိုမွဴး၊ ဒါမွမဟုတ္ အိုးခြက္ ပန္းကန္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္သူဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္႐ွင္ေတြက သင့္တက္တူးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရာထူးက စားပြဲထိုးဆိုရင္ေတာ့ အေျခအေနက တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားျပန္ပါတယ္။

လည္ပင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာေပၚက တက္တူးအႀကီးႀကီး

ၿဗိတိန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ေလ့လာခ်က္အရ လည္ပင္းနဲ႔မ်က္ႏွာမွာ မေကာင္းျမင္ အဓိပၸာယ္​ေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ့ တက္တူးအႀကီးစားေတြ ထိုးထားမယ္ဆိုရင္လည္း အလုပ္ရဖို႔က တစ္သက္လံုးခဲယဥ္းသြားတယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕တက္တူးပညာ႐ွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ဆိုင္မွာ တက္တူးလာထိုးတဲ့ တက္တိုးခ်စ္သူေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝထိခိုက္မွာစိုးတာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေပၚမွာ တက္တူးအႀကီးႀကီးထိုးေပးဖို႔ကို ျငင္းဆန္ေလ့႐ွိၾကပါတယ္။

စာဖတ္သူတို႔ေရာ တက္တူးခ်စ္သူတစ္ေယာက္လား။ တက္တူးထိုးျခင္းက လုပ္ငန္းခြင္ဘဝကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုေရာ လက္သင့္ခံႏိုင္ရဲ႕လား။ တရားမွ်တမႈ႐ွိတယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပေပးခဲ့ၾကပါဦး။

Source: Nextluxury.com