ဘဝတုိတုိအတြင္းမွာ ေတြ႔ႀကံဳလာရတဲ့သူေတြအကုန္လံုးအေပၚမွာ ေက်းဇူးတင္တဲ့စိတ္ကို ေမြးျမဴထားလုိက္ပါ။ ဘဝႀကီးက သင့္အတြက္လွပေနပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ့္အေပၚေကာင္းတဲ့သူေတြ

Source: ostrnum.com

မိသားစုဝင္ပဲျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ သူငယ္ခ်င္းပဲျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္အတြက္အေကာင္းဆံုးစဥ္းစားၿပီး ကိုယ့္အေပၚေကာင္းတဲ့သူေတြကိုအၿမဲေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။ သူတုိ႔ဟာ သင့္အေပၚခ်စ္ခင္ၿပီး သင့္ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုသာ အၿမဲလုိလားတတ္သူေတြမုိ႔ပါ။

ကိုယ့္အေပၚမေကာင္းတဲ့သူေတြ

Source: Paycom.com

ကိုယ္နဲ႔အၿမဲအတုိက္အခံျဖစ္ၿပီး အမုန္းပြားေနရတဲ့ ရန္သူလုိသူမ်ိဳးေတြ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိေနၿပီလား။ ဒါဆုိသူတုိ႔ကုိလည္း အျမန္ဆံုးေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။ သူတို႔ေၾကာင့္သင္ဟာ ဘဝမွာရဲရင့္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားဖုိ႔ ခြန္အားေတြရွိေနနုိင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ့ရဲ႕အျပစ္ေျပာတဲ့သူေတြ

Source: mobilegeeks.de

ကိုယ္ကအေကာင္းဆံုးလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အၿမဲအျပစ္တင္ေဝဖန္ေျပာဆုိတတ္သူေတြ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနနုိင္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္လုပ္သမွ်ကုိ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ၿပီး နွာေခါင္းရႈံ႕ေနတတ္သူေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ေက်းဇူးရွင္ေတြပါပဲ။ သူတုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္ခ်င္စိတ္ေတြ အၿမဲေပၚထြက္လာနုိင္လုိ႔ပါပဲ။

ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ထုိးတတ္သူေတြ

Source: Shutterstock

အေရွ႕မွာေတာ့ အၿပံဳးခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔စကားေတြခ်ိဳေနေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္ေရာက္တာနဲ႔ မဟုတ္တဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ ေလွ်ာက္ေျပာတတ္တဲ့ သူေတြအေျမာက္အမ်ားရွိပါတယ္။ ဒီလုိလူေတြဟာလည္း သင့္အတြက္ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းတဲ့သူေတြပါပဲ။ သူတုိ႔ေၾကာင့္ သင့္မွာသတိဝီရိယဆုိတာ အၿမဲရွိေနနိုင္တယ္မဟုတ္လား။