ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္၊ ၀တၱရားေတြက မ်ားျပားလွပါတယ္။ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို အရင္လုိေပ့ါေပါ့တန္တန္ထားလုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတစ္ေယာက္ပီသေအာင္ က်င့္ႀကံရပါေတာ့မယ္။

ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ျခင္းေတြကုိေရွာင္ပါ

အမွားေတြေတြ႔လာၿပီဆုိရင္ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို မာန္မဲအျပစ္တင္တတ္တဲ့အက်င့္ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ႀကံဳလာတဲ့အမွားအေပၚမွာ သင္ခန္းစာယူၿပီး အမွန္ေရာက္ေအာင္တည့္မတ္ေပးနုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

ေအာ္ဟစ္ဆူပူျခင္းေတြကုိေရွာင္ပါ

တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ လူၾကားထဲမေရွာင္ ေအာ္ေငါက္ေျပာဆိုတတ္တာပါပဲ။ ဘယ္လိုအျပစ္ေတြပဲရွိေနပါေစ ကိုယ့္တပည့္ငယ္သားေတြအေပၚမွာ ႀကိမ္းေမာင္ေအာ္ေငါက္ေနျခင္းက ကိုယ့္ရဲ႕အဆင့္အတန္းကိုလည္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါတယ္။ အမွား၊ အျပစ္ေတြရွိလာၿပီဆုိရင္ ေသခ်ာနား၀င္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုေပးသင့္ပါတယ္။

အဆင့္အတန္းခြဲျခင္းေတြကိုေရွာင္ပါ

ကိုယ္ကေခါင္းေဆာင္ေနရာေရာက္လာတဲ့အခါ ကိုယ့္လက္ေအာက္ကတခ်ိဳ႕လူေတြက ဆင္းရဲ၊ နိမ့္က်တတ္သလုိ တခ်ိဳ႕လူေတြမ်ားၾကေတာ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တတ္ၾကပါတယ္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးေတြနဲ႔ လာဘ္ထိုးခဲ့ရင္ မတုန္လႈပ္ဘဲ ႀကံ႕ ၾကံ႕ခံနုိင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြကုိ ေခ်ာင္မထိုးမိေအာင္ဂရုျပဳဖုိ႔လိုပါတယ္။ ေတာ္ရင္ေတာ္သလုိ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားဖုိ႔က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source: Shutterstock